Byggfirman med komplett service

Noggrann planering och förberedelse – alla som bygger hus med oss kan luta sig tillbaka och koppla av.

Hyra en markmätare, ta kontakt med myndigheterna när du ansöker om bygglov, upprätta en finansieringsplan: vi tar hand om alla dessa uppgifter åt dig. Vi tar hand om alla detaljer när du bygger ditt hus. Din webbplatschef övervakar arbetet och ser till att allt utförs som planerat. Du kommer också att få förslag på hur du kan lägga ut din fastighet beroende på byggnadens plats och naturligtvis kommer du att få ett fast priserbjudande för platsspecifikt arbete. Här nedan så hittar du några saker som vi som byggfirma kan göra för dig som kund i Stockholm.

Markundersökning och markbedömning

Efter att kontraktet har undertecknats följer undergrundsundersökningen med borrning. De markprover som tagits skickas till laboratoriet. En geologisk rapport och en höjdplan upprättas. Våra experter kontrollerar de lokala förhållandena för smutsiga, regnvatten och husanslutningar på din fastighet. På denna basis beräknar vi ett fast priserbjudande för fastighetsspecifikt arbete. På så sätt kan du pålitligt planera finansieringen av ditt hus.

Byggnadsansökan och administrativa förfaranden

Efter att planlösningen och husets läge, terrassen och garage eller carport har fastställts förbereder vi byggnadsansökan. Din kundrådgivare diskuterar med dig vilket platsspecifikt arbete som krävs och tar hand om godkännandet av platsplanen och ritningarna för byggnadsansökan.

Från konstruktionsteckningen till den statiska beräkningen förbereder våra specialister allt som behövs för byggnadsapplikationen. Vi tar hand om alla nödvändiga administrativa rutiner och formaliteter i samband med byggnadsansökan – och utan extra kostnad för dig. Ytterligare kostnader uppstår endast för byggnadstillståndsavgifterna, den externa byggnadsövervakningen som krävs av byggnadsmyndigheten – såväl som vid ytterligare teststatistik eller officiella mätningar krävs.

Samordning av husanslutningar

När du undersöker din egendom kontrollerar våra experter villkoren för husanslutningar samt smuts- och regnvattenanslutningarna – en viktig förutsättning för byggnadsansökan. Under byggfasen tar vi över koordinering av husanslutningarna för dig utan extra kostnad.

Energipass

När planlösningen och utrustningen har fastställts skapar vi de statiska beräkningarna. Du kommer också att få det energikort som föreskrivs i energibesparingsförordningen samt energiförbrukningsprognosen från en oberoende expert.

Omfattande råd och individuell husplanering

Vilket hus passar mina levande behov? Med våra gratis råd hjälper vi dig att bestämma. Vi utvecklar ett schema och förklarar tillhörande byggkostnader. Våra konsulttjänster inkluderar också bedömning av byggnadslagstiftningen på din fastighet och ett öppet erbjudande med ritning. Efter att kontraktet har undertecknats börjar förberedelserna och detaljerad planering av husbyggandet. Även efter att kontraktet har undertecknats kan förfrågningar om ändringar fortfarande tas in och beaktas under förutsättning att planeringsframstegen tillåter det.

Materialprovtagning

Våra byggare ser särskilt fram emot detta datum. Du bestämmer utrustningen och planerar alla detaljer. Vi erbjuder dig proseminarier för perfekt förberedelse. Vi skickar en personlig inbjudan i god tid. Där visar vi vilka plattor, ytterdörrar, fasader och beslag som finns tillgängliga och vilka går bra tillsammans. Ditt personliga provtagningsdatum kommer att äga rum tre till fyra veckor efter seminariet, där du kommer att diskutera och bestämma alla detaljer med våra inredare.